Takarékos öntözés? Használt vízzel történő öntözés? Igen lehetséges!

Takarékos öntözés? Használt vízzel történő öntözés? Igen lehetséges!

A vízbiztonság ma már globális kérdés, hiszen a vízhiány és a vízminőségi problémák következtében a rendelkezésre álló hasznosítható források egyre inkább beszűkülnek, ráadásul a prioritási sorrendek is megváltozhatnak. Ilyen környezetben kifejezetten luxus a jó minőségű éltető folyadékot (felszíni és felszín alatti vizek) korlátok nélkül öntözésre használni. Nem véletlen, hogy a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztályán (ÖVKI) éppen ezzel a világméretű problémával veszik fel a harcot a szennyvízöntözésen keresztül.

A gravitációs liziméterek kiváló eszközök az öntözés hatásainak vizsgálatához

A NAIK ÖVKI munkatársai a hazai bevett gyakorlatok színesítését tűzték ki célul. Ennek kulcseleme, hogy megfelelően szabályozott körülmények között reális lehetőség kínálkozik a mezőgazdasági eredetű szennyvizek, elfolyóvizek, használt termálvizek, hígtrágyák (összefoglalóan: folyékony hulladékok), belvizek, kommunális és ipari eredetű elfolyóvizek hatékony ökológiai kezelésére, újrahasznosítására, visszaforgatására, végeredményben a természeti környezetet kímélő, de ugyanakkor annak természetes folyamatait a társadalom és a környezet számára egyaránt előnyösen felhasználó technológiák kidolgozására. A szennyvizek okszerű hasznosítása során ugyanis közvetlenül nem terhelik a felszíni befogadókat, a víz másodlagosan is hasznosulhat és visszakerül a természetes körforgásba. Kardinális kérdés azonban az öntözővíz minősége, ha ugyanis ez nem megfelelő, az komoly károkhoz vezethet és akár a talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak romlását (talajdegradáció) is előidézheti.

Jelenleg a kutatási osztály vizsgálatainak fókuszában egy intenzív halnevelő telepről származó elfolyóvíz öntözéses felhasználása áll. A munka során alapos elemzéseket végeznek, és meghatározzák az öntözés növényélettani és talajtani hatásait is. Az elfolyóvíz jellemzően magas tápanyag- és sótartalmú, ami komoly terhelést jelent felszíni elhelyezés esetén, megfelelően szabályozott öntözéses hasznosításkor viszont a növények tápanyag-ellátásához jelentősen hozzájárul.

Energiafűz ültetvény mikroöntözéssel

Kiemelt szerepet kapnak a kutatásaik során a következő irányok: az öntözővíz sótartalmának monitorozása, a szennyvíz minőségének vizsgálata Körös-víz hozzáadása után, a vízminőség elemzése gipsz adagolásával, a talajban bekövetkező változások nyomon követése különféle öntözővizek hatására, a mikroszórófejes és a csepegető öntözés közti különbségek meghatározása, illetve, a téli időszak folyamán keletkezett szivárgó vizek kémiai összetételének elemzése.

A kutatás alapjai liziméteres kísérletekben zajlanak, ugyanakkor két szabadföldi kísérleti terepen is vizsgálják a hatásokat félüzemi körülmények közt, miközben folyamatosan bővítik a kísérletbe bevont növényfajokat és fajtákat is.  A közeljövőben például a rizzsel szeretnének eredményeket elérni.

Comments are closed.