Egyedülálló kutatói hálózat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

Egyedülálló kutatói hálózat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A hazai agrárkutatást fogja össze és tereli egy mederbe a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK). A 12 kutatóintézetet és 4 gazdasági társaságot magába foglaló ernyőszervezet az agrárium minden területét lefedi, kutatásaikkal pedig a magyar mezőgazdaság versenyképességét lendítik előre. Nézzük, milyen intézetek tartoznak a NAIK-hoz, és mit kell tudni ezekről!

A gödöllői székhelyű innovációs központot 2014-ben alapították, az ország legnagyobb mezőgazdasági kutatói hálózata. 1200 fő dolgozik a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központhoz tartozó intézményekben, akik közül 800-an foglalkoznak a kutatásokkal.

Mit kutatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központban?

A Dr. Gyuricza Csaba által irányított kutatói hálózat tevékenysége lefedi a mezőgazdaság legfontosabb szegmenseit. A kutatások az alábbi területekre terjednek ki:

 • halászat,
 • szántóföldi növénynemesítés,
 • dísznövénynemesítés,
 • gyümölcsnemesítés,
 • zöldségnemesítés,
 • szőlészeti és borászati kutatások,
 • állattenyésztés,
 • öntözés és vízgazdálkodás,
 • mezőgazdasági gépészet,
 • erdészet,
 • biotechnológia,
 • élelmiszertudomány
 • agrárkörnyezet-tudomány.

Ezeken felül a NAIK komoly oktatási és szaktanácsadási tevékenységet is folytat.

Kiemelt figyelmet szentelnek a kutatók ezeknek a témáknak:

 • Fenntartható mezőgazdasági termelés kialakítását elősegítő kutatások, a biológiai sokféleség és a természeti erőforrások megóvása, biológiai folyamatokban rejlő védekezési lehetőségek feltérképezése (pl.: agrárerdészet).

 • Klímaváltozás kérdése.

 • Energiaszegény agrotechnológiai eljárások, melléktermékek felhasználása a gazdaságok energetikai függetlenségének érdekében.

 • A növénytermesztés és az állattenyésztés szinergiáinak erősítése.

 • Élelmezés-minőség javítása, édesvízi haltenyésztés.

 • Minőségi, funkcionális élelmiszerek előállítása.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ kutatóintézetei

A NAIK égisze alá 12 kutatóintézet tartozik, nézzük, milyen kutatásokat végeznek az egyes intézményekben!

Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK)

Az intézet alaptevékenysége a mezőgazdasági technológiák kémiai, mikrobiológiai és genetikai biztonságának vizsgálata. Olyan témákkal foglalkoznak, mint például a mezőgazdasági szerves szennyező anyagok meghatározása, vagy éppen a géntechnológiai úton módosított növények környezetanalitikai és takarmányozási vizsgálata.

Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet(ÁTHK)

Nagy haszonállatokkal kapcsolatos genetikai, tenyésztési, takarmányozási és húsipari vizsgálatokat végeznek az ÁTHK-ban. A kutatóintézet aktív nemzetközi kapcsolatokat ápol, rendszeres szereplői neves konferenciáknak.

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (ÉKI) 

Az élelmiszer előállítók és a kutatók között teremt kapcsolatot az ÉKI. Vizsgálataik fókuszában az egészségmegőrzést segítő élelmiszerek hatásainak vizsgálata áll, ezen kívül foglalkoznak élelmiszer minősítéssel és újfajta tartósító eljárások kidolgozásával is

Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI)

Az ERTI munkatársai arra keresik a választ, hogy miként lehet fenntartható módon gazdálkodni az erdőkkel. Foglalkoznak a klímaváltozás hatásainak elemzésével, új fafajták nemesítésével és természetes folyamatokra alapozott erdőművelési módszerek fejlesztésével is.

Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet (GYDKI)

A budatétényi központú kutatóintézet fő tevékenysége a gyümölcstermesztéshez kapcsolódó kutatások, nemesítések. A munkatársak aktív kapcsolatot alakítottak ki a termelőkkel, így a piac igényeihez igazodva végezhetők el a kutatások.

Halászati Kutatóintézet (HAKI)

A különféle haltermelési technológiák kidolgozását és a vízi környezet megfelelő hasznosítását és védelmét tűzte ki célul a HAKI. Fő irányaik: akvakultúra fejlesztése, halbiológia, vízökológia, genetika, halgazdálkodás természetes vízben.

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (MBK)

Fenntartható fejlődés és fogyasztó-orientált élelmiszertermelés- ezeket a célokat tűzte ki maga elé az MBK. Kutatásaik a növénynemesítésre, állattenyésztésre, biotechnológiai és genomikai eljárásokra terjednek ki.

Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI)

A mezőgazdaság gépesítésével kapcsolatos műszaki, technológiai kutatásokat folytat az MGI. Egészen pontosan vizsgálódásaik a talajmegmunkálásra, az növényápolásra, növényvédelemre, takarmány feldolgozásra, precíziós technológiákra terjednek ki.

Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály (NÖKO)

A NÖKO tevékenységének veleje a fő és alternatív szántóföldi növényfajokkal kapcsolatos agrotechnikai, génmegőrzési, fejlesztési és kórtani kutatások.

Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI)

Az intézet célja a mezőgazdasággal kapcsolatos vízgazdálkodás, öntözés és a rizstermesztés vizsgálata. Ehhez szükséges a vizek mennyiségi és minőségi kondícióinak megőrzése, a kihasználás hatékonyságának fokozása, a környezettudatos és takarékos technológiák feltárása.

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (SZBKI)

A szőlészeti és borászati kutatásokat fogja össze a kecskeméti és badacsonyi telephelyű Szülészeti és Borászati Kutatóintézet. Az itt dolgozó kutatók nagy figyelmet szentelnek a fajtakutatásnak, a szaktanácsadásnak, a génbanki állomány gondozásának, a termesztéstechnológiai és borászati technológiai kutatásoknak is.

Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály (ZÖKO)

A ZÖKO-ban folyó vizsgálatok a zöldségkutatás széles spektrumát fedik le. Például foglalkoznak betegség-ellenálló fűszerpaprika, ipari paprika, paradicsom, vörös- és fokhagyma fajták nemesítésével, a szaporítóanyag biztosításával és környezetkímélő termesztési technológia kidolgozásával is.

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ igen komplex szervezet, mely a mezőgazdaság szinte minden területét lefedi. Célja pedig nem kisebb, mint a hazai agrárium versenyképességének növelése, és olyan új kutatási összefüggések feltárása, melyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez.


One Reply to “Egyedülálló kutatói hálózat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ”

Comments are closed.