KUTATÓI PORTRÉ – GÁLL TIBOR, Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály osztályvezetője

KUTATÓI PORTRÉ – GÁLL TIBOR, Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály osztályvezetője

A NAIK tudományos műhelye több mint 1200 embert ölel fel. Kiváló koponyákkal dolgozunk itt együtt, akik életüket és egész munkásságukat a tudománynak szentelik. Sorozatunkban hétről hétre megismerkedhettek egy neves kutatóval, ma Gáll Tiborral, aki a Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály osztályvezetője.

Szakterület: Zöldségnövények, ezen belül elsősorban a fűszerpaprika intenzív termesztéstechnológiáinak fejlesztése

Kutatási témák:

  • Fűszerpaprika fajta összehasonlító kísérletek eltérő termesztéstechnológiák között

  • Tápanyag- és vízellátási kísérletek

  • Humuszkomposzton alapuló termesztéstechnológiák vizsgálata

Mottó: „Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.„ – Konfuciusz

Hogy mondaná el egy laikusnak, hogy mivel foglalkozik?

A klímaváltozás hatására, az utóbbi évtizedekben erőteljesen megváltoztak, átalakultak a termesztés környezeti tényezői. Ebből következően a növényeket érő stresszhatások csökkentése kiemelt feladat, amelyet a termesztéstechnológiák korszerűsítésével igyekszünk megoldani. Feladatunk lényegében a növények, a termesztett kultúrák számára a lehető legkedvezőbb és legkoncentráltabb, tápanyag- és vízellátás megvalósítása, valamint a növény fejlődéséhez szükséges többi tényező optimalizálása. A cél a jobb minőség és a nagyobb terméshányad elérésére.

Ez hogyan szolgálja, segíti a társadalmat, a magyar agráriumot?

A kutatások célja egy kiegyensúlyozott, a termelőknek biztos megélhetést nyújtó termelési szerkezet kialakítása, amely mind a termelők, mind a fogyasztók igényeit szolgálja a termésbiztonság fokozásával. Többek között a technológiai fejlesztéseknek és a nemesítéssel elért nagyobb genetikai potenciálból következő magasabb rezisztenciaszintnek köszönhetően, csökken a növényvédőszer-felhasználás, ami a termelő számára költséghatékonyabb, a fogyasztók számára pedig egészségesebb árualapot jelent.

Mit gondol, milyen érdekes fejlesztések/kutatási eredmények várhatóak a saját szakterületén néhány évenbelül?

A precíziós gazdálkodás a kertészeti termesztésben is mind nagyobb teret fog nyerni. Bízom benne, hogy a vegyszeres gyomirtás jelentősen háttérbe szorulhat a kertészeti kultúrákban a precíziós sorközművelő gépek elterjedésével, valamint a talajtérképezésnek köszönhetően a szántóföldi kultúrákban is -a hajtatott termesztéshez hasonlóan- szabályozott víz- és tápanyagellátás valósítható majd meg. A termesztőberendezésekben a klimatikus adottságok, valamint a víz és tápanyag szabályozás mindinkább a növény aktuális fiziológiai állapota alapján fog történni.

A hosszú távú jövő a multirezisztens fajtákkal történő termesztésé, amely a specifikus termesztéstechnológiákkal kiegészülve, a precíziós gazdálkodás eredményein alapulva, mind hajtatásban, mind szabad földön kiegyenlített és magas hozamokat tesz lehetővé.

Miért és hogyan vált kutatóvá? Mik nehezítették, segítették a karrierjét?

Kacskaringós pályán az ágazat több szegmensét érintve kerültem a jogelőd intézmény Fűszerpaprika Kutató Intézet állományába, itt kapcsolódtam be az intézetben folyó kutatási tevékenységbe. Az akkori idők likviditási problémái nehezítették a mindennapos munkát és a tervezést, szerencsére ezek a tényezők azóta jelentősen megváltoztak. A kollégák hozzáállása és jó szándéka jelentős segítség volt a kezdeti időszakban. A mindennapi munka során a problémák közös megvitatása visz közelebb a lehetséges megoldásokhoz, ezért a kutatási feladatok megoldása során is a kollektív munkában hiszek.

Mit szeret a kutatói pályában és mit irigyel más szakmáktól?

A kötetlen, változatos és célorientált munkát. A problémafelvetéstől a lehetséges megoldási lehetőségek szűrésén és tesztelésén keresztül, a megoldásig vezető út sok nehézséggel tarkított, de felemelő folyamatát más foglalkozások nem hinném, hogy ilyen összetetten tudnák nyújtani.

Mi a kedvenc története a kutatói életével kapcsolatban

Még kezdő koromban az akkori munkahelyemen a növényházak növényvédelme is rám hárult. Az egyik első permetezésem során a nem kellően lezárt permetezőgép tartalmának jelentős része a nyakamba zúdult, ezen úgy kiakadtam, hogy még a tartályt is elhajítottam, aztán persze lenyugodva folytattam a munkát és az egész epizódról meg is feledkeztem. Mígnem munkahely-változtatás miatt a búcsúztatómon akkori főnököm fel nem elevenítette, hogy legnagyobb megdöbbenésére ő is szemtanúja volt a jelenetnek, ahogy az új kolléga -vagyis én- a gépet elhajítva keresetlen szavakkal ostorozza a fóliaházat nem is sejtve, hogy nincs egyedül. Utólag mindnyájan jót nevettünk az eseten!

Mire a legbüszkébb?

A fűszerpaprika-termesztésben jelenleg is a jogelőd intézmény fajtái képviselik a legnagyobb arányt, a zöldségnövények közül egyedülállóan kizárólag magyar fajták vannak jelenlegi is a hazai termesztésben. Célunk, hogy ez továbbra is így maradjon, az újabb nemesítési eredményeink is ezt szolgálják.

Mik a rövidtávú céljai?

Olyan termesztéstechnológiai ajánlások megfogalmazása és eljuttatása a termelők felé, amely a megváltozott környezeti tényezők és a klímaváltozás indukálta stresszfaktorok erősödése mellett is kiegyensúlyozott termesztést és nagy termelési biztonságot tesz lehetővé.

Ha pályakezdő lenne és most állna választás előtt, akkor milyen terület felé indulna el?

Mindig is nagyon érdekelt a borászat, hobbi szinten magam is borászkodom, ezen a területen szívesen újrakezdeném, ha visszatekerhetnénk az idő kerekét.


Comments are closed.