VEZETŐI PORTRÉ – Dr. Kocsis Róbert, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (MTKI) ügyvezetője

VEZETŐI PORTRÉ – Dr. Kocsis Róbert, a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (MTKI) ügyvezetője

A NAIK ernyőszervezetként 12 kutatóközpontot és 4 gazdasági társaságot fog össze. A gazdasági társaságok hidat képeznek a kutatói világ és a piaci szféra között, elősegítve ezzel, hogy a kutatási eredmények a gyakorlatban is hasznosuljanak. Portrésorozatunk folytatásaként ezek vezetőivel ismerkedhettek meg, ezúttal Dr. Kocsis Róberttel, aki a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. (MTKI) ügyvezetője.

Mottó: „Lelkesedés nélkül nem lehet alkotni.”

Hogy mondaná el egy laikusnak, mivel foglalkozik?

A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet egyedülálló abban a tekintetben, hogy állami intézményként a tejágazat piaci szereplőit független módon tudja segíteni, szolgálni. Ennek megfelelően elsődleges feladatom – az Intézet működtetésén felül –, hogy rendelkezésére álljunk mind a tejfeldolgozók és tejtermelők, mind a szaktárca és a szakhatóságok részére.

A NAIK irányítása alá tartozó intézetként együttműködünk az agrárkutatási hálózat többi szereplőjével, valamint az agrár felsőoktatási intézményekkel, tagjai vagyunk a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak, a Tejipari Egyesülésnek és együttműködünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával is.

Munkám során ellenőrzöm a partnerekkel kötött szerződések teljesítésének előrehaladását, menedzselem az esetlegesen felmerülő problémákat.

Jelentős időt fordítok az Intézetben rejlő további lehetőségek keresésére: érdekelnek azon szakmai problémák, kihívások, amelyek megoldására az Intézet felkészültsége teljes mértékben megfelelő (pl.: új, még nem létező vagy itthon még nem alkalmazott laboratóriumi módszerek kifejlesztése, bevezetése; de ide tartoznak például a még kuriózumnak számító tevetejjel kapcsolatos vizsgálatok is).

Feladataim közé tartozik még a külföldi kapcsolatok keresése, ápolása, egyúttal reprezentálom az Intézetet különböző fórumokon. Mindezen feladatokat annak köszönhetően tudom ellátni, hogy tapasztalt, a szakma iránt elkötelezett, kiváló munkatársakkal dolgozom együtt.

Milyen napi teendői vannak?

Attól függően, hogy napomat az MTKI Kft. mosonmagyaróvári székhelyén vagy budapesti telephelyén kezdem, egyeztetek felsővezető és vezető kollégáimmal az aktualitásokról, engem érintő teendőkről. Minden második héten olyan vezetői értekezletet is tartunk, amelyen valamennyi vezető részvételével részletesen átbeszéljük az egyes tevékenységi területek futó projektjeit. Igen, több tevékenységi területről beszélünk, hiszen az MTKI Kft. hosszú évtizedek alatt kiépítette a tejágazat minden részterületét kiszolgáló tevékenységeit, melyek bár önállóan is tudnak működni, az Intézet „titka” ezen tevékenységek integrálásában rejlik. Ennek köszönhetően partnereinknek olyan komplex szolgáltatást tudunk nyújtani, melyet máshonnan nem kaphatnak meg: tejipari kutatás-fejlesztés, biológiai kutatás-fejlesztés, akkreditált laboratóriumi szolgáltatások, kereskedelem, termelés.

Természetesen a mindennapi feladatok része a hozzám tartozó adminisztratív teendők ellátása is, amikor időm engedi, akkor pedig igyekszem haladni a saját kutatási területemen.

Hogyan vált vezetővé?

Szakmai előmenetelemben nagy szerepet játszott, hogy korábbi munkahelyeimen rendszerint elvállaltam azon problémás feladatok megoldását, amelyek vagy kihívást, vagy jelentős túlórát jelentettek, így feletteseim egyre komolyabb projektekbe vontak be. Ennek köszönhetem, hogy változatos szakterületeken szerezhettem tapasztalatot (állatgyógyszer gyártás, minőségbiztosítás, járványügyi központi közigazgatási, majd ezzel összefüggő külkapcsolati feladatok). Jelentős önbizalom növelő mérföldkő volt 2011. első félévében, Magyarország Európai Uniós elnökségének keretében az állatorvos szakértők tanácsi munkacsoportjának vezetése.

Mit szeret a munkájában a legjobban?

Mindenekelőtt rendkívüli megtiszteltetés, hogy ennek a patinás, hazai és nemzetközi téren elismert kutatóintézetnek láthatom el a vezetését. A munkámban azt a változatosságot szeretem a legjobban, ami az MTKI Kft. összetettségéből és a működési területének széles spektrumából adódik.

Vezetőként milyen kihívásokkal szembesül?

Tekintettel arra, hogy az MTKI Kft. egyedülálló szakmai tevékenységet végez, így a legnagyobb kihívást a szakember utánpótlás jelenti. Emellett további, folyamatos kihívás a jelentős ráfordításokat igénylő kutatás-fejlesztés finanszírozásának biztosítása.

Hogyan egyeztethető össze a kutatói világ a piaci szférával?

Erre a kérdésre a válasz maga az MTKI Kft., ugyanis gazdasági társaságként, költségvetési támogatás nélkül működteti kutatás-fejlesztési tevékenységét immár 25 éve. Ez kizárólag úgy tartható fenn, hogy a kutatás-fejlesztés folyamatosan figyeli és értékeli a piaci trendeket és az éves kutatási munkaprogramját a piaci igények és lehetőségek szem előtt tartásával dolgozza ki. A naprakész piaci információkat a hazai és nemzetközi szakfolyóiratokból, szakmai fórumokon, de ami a legfontosabb, a piaci szereplőkkel való közvetlen kapcsolattartás révén ismerjük meg.

A megrendelésre végzett kísérleti fejlesztések költségeit fedezi a megrendelő, azonban az Intézet végez olyan jövőbe mutató, a piac számára még ismeretlen technológiai fejlesztéseket (aktuális példák: hideg mikroszűrés; alacsony szénhidráttartalmú laktózmentes tejfehérje por koncentrátum), amelyek költségeit az elkészülésükig és majdani értékesítésükig „házon belül” szükséges biztosítani. Ezt stabilizálja az MTKI Kft. „több lábon állása”, azaz a többi tevékenységi területtel való integrált együttműködés.

Menedzseri szempontból milyen újításokra számít az elkövetkező néhány évben a mezőgazdaság területén? És hosszú távon?

Mind közép, mind hosszú távon arra számítok, hogy a digitális technika tovább specializálódik az egyes mezőgazdasági területeken belüli egyedi jellemző adatok gyűjtésének, és a megfelelő elemző algoritmusok elkészítésének irányába. Ez a fejlődés nemcsak a gazdasági értelemben vett hatékonyságot fogja javítani, hanem élelmiszerbiztonsági szempontokból is előnyös lesz.

Eddig munkája során mire a legbüszkébb?

Az elmúlt évek során megéltünk kisebb sikereket, nagyobb sikereket, de amire a legbüszkébb vagyok, az az Intézeten belül kialakult csapatszellem, ami magában foglalja a kollégák elhivatottságát, tenni akarását, hogy bármilyen szakmai vagy működési jellegű kihívással is kell szembenéznünk, meg fogjuk oldani.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Az MTKI Kft. egyes tevékenységi területei az elmúlt két és fél évtizedben olyan dinamikusan fejlődtek, hogy a működés és továbbfejlődés szűk keresztmetszetévé mára az Intézet székhelyét adó, több mint 100 éves épület vált. Sajnos „kinőttük” az épületet, ezért jelenleg a legfontosabb feladatom a több éve zajló tervezői és előkészítő munka koordinálása, végig vitele, amely célja egy új, a XXI. század igényeinek mindenben megfelelő épület megvalósítása és az Intézet átköltöztetése.


Comments are closed.