KUTATÓI PORTRÉ – Dr. Oláh Róbert, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

KUTATÓI PORTRÉ – Dr. Oláh Róbert, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos főmunkatársa

A NAIK tudományos műhelye több mint 1200 embert ölel fel. Kiváló koponyákkal dolgozunk itt együtt, akik életüket és egész munkásságukat a tudománynak szentelik. Sorozatunkban hétről hétre megismerkedhettek egy szakemberrel, ma Dr. Oláh Róberttel, aki a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos főmunkatársa.

Szakterület: a szőlő és azon belül is a szőlő biotechnológia. Jelenleg a szőlő szaporítóanyag komplex patogénmentesítését irányítja a kecskeméti kutatóállomáson.

Kutatási témák:

  • A különböző vírusmentesítési módszerek hatékonyságának fejlesztése, új, a vírusok replikációját gátló vegyületek kipróbálása a hajtáscsúcstenyészetekben.
  • A szomatikus embriogenezis, mely során a növény testi sejtjeiből először embriókat, majd teljes növényeket állítanak elő. Ez a módszer az eddigi kísérletekben nagyon hatékonynak bizonyult a különböző vírusfertőzésekkel szemben.
  • Új, nagy érzékenységű, diagnosztikai eljárások alkalmazása, melyekkel többet lehet megtudni a tünetek hátterében álló patogénekről. Ezen a témán együttműködésben dolgoznak a NAIK MBK Diagnosztikai Csoportjával.

Mottó: „Én azt tapasztaltam, hogy a kutatómunkának mindig van eredménye, csak nem mindig azt kapjuk, mint amire számítottunk. Ettől lesz a mi munkánk izgalmas.”

Hogymondanáelegylaikusnak,hogymivelfoglalkozik?

A növények, csakúgy, mint az emberek, egészségesen képesek a legnagyobb teljesítményre, ami a szőlő esetében a megfelelő minőségű és mennyiségű termésben jelenik meg. Sajnos a vegetatív szaporítással is számos kórokozó terjedhet könnyen, mint a vírusok, viroidok, fitoplazmák, baktériumok és gombák. A szőlő védtelen számos betegséggel szemben, ráadásul például a vírusok ellen az ültetvényekben sem tudunk a fertőzés megjelenése esetén védekezni. A hosszú élettartamú ültetvények esetében ezért nagyon fontos, hogy egészséges, patogénmentes oltványok kerüljenek eltelepítésre.

A munkánk általában a növények vírusdiagnosztikájával kezdődik, majd megpróbálunk a növények egészséges szöveteiből vagy sejtjeiből új növényeket előállítani különböző szövettenyésztési eljárások alkalmazásával. Ha kell, kemoterápiát is bevetünk a különböző vírusok ellen, ami megfelel egy humán gyógyszeres kezelésnek, csak ebben az esetben a mesterséges táptalajba kerülnek a ’gyógyszerek’. Az egészséges növényeket izolátorházakban tartjuk fenn, hogy ne fertőződhessenek meg újra a különböző betegségekkel.

Ezhogyanszolgálja,segítiatársadalmat,amagyaragráriumot?

A kiszámíthatatlan, és egyre szélsőségesebb évjáratok óriási terhelést jelentenek a szőlőtőkéknek, így az ezeket gyengítő, sokszor összetett és sokáig rejtett fertőzések könnyen vezethetnek a tőkék teljesítményének csökkenéséhez és pusztulásához. Sajnos számos betegség esetében még a tünetek felismerésekor sincsen a gazda kezében védekezési lehetőség, ami általában növekvő tőkehiányhoz és kevésbé fenntartható gazdálkodáshoz vezet. A legyengült növények könnyebben fertőződnek meg más betegségekkel is, ami hozzájárulhat a minőség további csökkenéséhez és a növekvő vegyszerhasználathoz. Az egészséges szaporítóanyag használata jelentősen megnöveli az ültetvények élettartamát, így biztonságosabbá teszi a beruházások megtérülését.

Mitgondol,milyenérdekesfejlesztések/kutatásieredményekvárhatóaka sajátszakterületén a jövőben?

Néhány éven belül az új diagnosztikai eljárásoknak köszönhetően számos új patogént fognak felfedezni, sokkal többet fogunk arról tudni, hogy az ültetvényekben látott tünetek kialakulása mögött mely kórokozó(k) fertőzése áll. A modern diagnosztikai eljárások egyre gazdaságosabbak és elérhetőbbek lesznek a gyakorlat számára is. Jelentősen fejlődhet az indukált rezisztencia területe is.

Hosszú távon, a modern, szekvenáláson alapuló diganosztikai eljárások általánossá válnak, a patogének sokkal szélesebb köréről fogunk információt kapni, amivel lépést kell majd tartania a mentesítési módszereknek is. Új, valószínűleg nanotechnologiával kombinált antivirális ágensek állnak majd rendelkezésünkre, amik sokkal hatékonyabbá tehetik a jelenlegi szövettenyésztési módszereket.

Miértéshogyanváltkutatóvá?

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen tanultam meg az alapokat, a doktori fokozatot pedig a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem meg, de végig a Kertészettudományi Kar hallgatója, majd oktatója voltam. A Kar nagyon komoly professzori gárdával és kutatási hagyományokkal rendelkezett a kertészet területén, így nem volt nehéz elindulnom. A kutatás területén az első komoly segítséget Dr. Korbuly Jánostól és Dr. Szegedi Ernőtől kaptam.

Mi a kedvenc története szakmai életével kapcsolatban?

Sok minden történik az emberrel az évek alatt, de mindig nagy örömet jelentett, amikor a gyermekeim boldogan vitték az óvodába vagy iskolába az ’üvegben’ mesterséges táptalajon felnevelt szőlő vagy más növényeket. Amikor pedig saját maguk rakták át a következő üvegbe a hajtáscsúcsokat vagy sejttenyészeteket, akkor nagyon büszke voltam rájuk. Hónapokig be kellett számolnom ilyenkor, hogy jól vannak-e még a kis növények.

Mitszeretakutatóipályában?

Nagyon fontos nekem, hogy a kutatási eredményeink nagy része közvetlenül a gyakorlatban is hasznosul, hiszen a mentesített növények jelentik a későbbi telepítések kiindulási anyagát. Szeretek növényekkel dolgozni, sok örömet jelent ez a munka.

Mire a legbüszkébb?

Az új tudományos eredményekre vagyok a legbüszkébb, amelyeket kiváló kollégákkal együtt jelentettünk meg.

Mikarövidtávúcéljai?

Rövidtávon szeretnénk teljes mértékben kiszolgálni a meglévő igényeket a patogénmentesítés és diagnosztika területén az egyre hatékonyabb biotechnológiai módszerek fejlesztésével és alkalmazásával.

Hapályakezdőlenneés mostállna választáselőtt,akkormilyenterületfeléindulnael?

Azt gondolom, hogy mindenképpen növényekkel foglalkoznék, ha nem kutatóként, akkor gazdálkodóként vagy talán a szaktanácsadás, kereskedelem területén.


Comments are closed.