KUTATÓI PORTRÉ – Dr. Németh Krisztina, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét-Katonatelepi Állomásának tudományos főmunkatársa

KUTATÓI PORTRÉ – Dr. Németh Krisztina, a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét-Katonatelepi Állomásának tudományos főmunkatársa

A NAIK tudományos műhelye több mint 1200 embert ölel fel. Kiváló koponyákkal dolgozunk itt együtt, akik életüket és egész munkásságukat a tudománynak szentelik. Sorozatunkban hétről hétre megismerkedhettek egy szakemberrel, ma Dr. Németh Krisztinával, aki a NAIK Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Kecskemét-Katonatelepi Állomásának tudományos főmunkatársa.

Szakterület: környezetkímélő szőlőtermesztési technológiák kidolgozása

Mottó: „Az ember néha csodálatos kerülőkkel jut el élete feladatához. De eljut, mert dolga van a Földön, s elébb néha körbejárja a Földet.”

Munka főbb irányai:

  • környezetkímélő termesztési módok kidolgozása,
  • a szőlőfajták és a művelési módok kapcsolata,
  • szőlő-fajtaérték kutatás,
  • a szőlőtermesztést érintő növényvédelmi problémák,
  • éréskésleltetés: az érési időpont kitolásával kompenzálhatók a negatív klímahatások,
  • az indukált rezisztencia szőlőtermesztésben való felhasználása.

Hogy mondaná el egy laikusnak, hogy mivel foglalkozik?

Olyan új termesztéstechnológiai eljárások felkutatásán, kipróbálásán és kidolgozásán dolgozom, amelyek elősegíthetik a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást a mindennapi termesztési folyamatokban.

Ez hogyan segíti a magyar agráriumot?

Kizárólag gyakorlati kutatásokat végzek, melyek eredményei a termesztésben azonnal felhasználhatók, ily módon a termesztési módok és a termés minőségének javításában azonnal érvényesül. Nem beszélve a költséghatékonyság növeléséről, mely termelési szempontból igen fontos kérdés.

Mit gondol, milyen érdekes fejlesztések/kutatási eredmények várhatóak a saját szakterületén a jövőben?

Nehéz meghatározni, hiszen a mi munkánk időjáráshoz, évjárathoz kötött, nálunk rövid távon gondolkozni nem lehet. Annál is inkább, mert a szőlő esetében állókultúráról van szó, és ha csak a telepítés utáni termőre fordulás időtartamát veszem alapul, az is 3-5 év. Úgy gondolom, már az is jelentős eredmény, ha a kutatásban résztvevők munkáját a termelők elismerik, az újonnan kifejlesztett eljárásokat alkalmazzák és a mi eredményeink alapján változtatnak gondolkodásmódjukon.

Miért és hogyan vált kutatóvá?

Az egyetem elvégzése után, mint minden tettre kész, ambiciózus fiatal, én is munkát kerestem, de ez akkor már nem volt annyira könnyű. A rendszerváltás éve volt, az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek felbomlásának, megszűnésének időszaka. Kellettünk is, meg nem is, és akkor már csak keveseknek adatott meg, hogy ott helyezkedjen el, ahol akart. A magánosítás útjára lépett gazdaságok, borászati üzemek nem szívesen alkalmaztak nőket. Nagyrédén, mai szóval, állásinterjúra vártam alig két órát (előre egyeztetve volt), mire megjött az illető, aki akkor az üzem vezetője volt és közölte, szó szerint idézem: „Mit akar maga itt, maga nő, gyereket fog szülni és mit kezdek magával”. Ez volt a kezdet.

Majd pár nap múlva vissza kellett mennem az egyetemre, ahol találkoztam kedves tanárommal, Csepregi Pali bácsival. Tőle kaptam ajánlólevelet, és így vettek fel első munkahelyemre a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Egri Állomására tudományos segédmunkatársnak.

Mi a kedvenc története szakmai életével kapcsolatban?

Húsz éven keresztül oktattam felsőoktatásban és óraadóként ma is oktatok. A kezem alól kikerülő sikeres hallgatók a legnagyobb büszkeségeim és sikereim. Az egyik ilyen ma már sikeres hallgatóm, ezt írta a zárthelyi dolgozatára: “Kedves Tanár nő! Sajnálom és nagyon fáj, hogy most sem sikerült teljesítenem.” Ez volt az egyik legőszintébb és legszebb mondat, amit hallgatótól kaphattam.

Mit szeret a kutatói pályában?

A mindennapos kihívást és a klimatikus elemekkel való küzdelmet, melyek újabb és újabb problémákat generálnak, melyekre a termesztés választ vár.

Mik a rövid távú céljai?

Elsődleges rövidtávú célom, hogy olyan fiatal munkatársat találjak, aki idővel átveszi és folytatja az általam elkezdett munkát.


Comments are closed.