Agroerdészet Indiában

Agroerdészet Indiában

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézete a tudományos előrehaladás érdekében aktív külföldi kapcsolatokat ápol, így például az indiai Erdészeti Tudományos Intézettel is, akik az agroerdészet területén is folytatnak kutatásokat. Erről szól a mai bejegyzésünk!

Kép: Wikipedia

Indiában az agroerdészetnek jelentős hagyománya van, a gazdaságok 60-70%-án a mezőgazdasági termények közé fákat is ültetnek. Ennek célja az élelmiszer- és takarmánytermelés, a biomassza produktum növelése, a talaj minőségének javítása és védelme, illetve a mikroklíma javítása és a szénmegkötés.

A gazdák bevételének növelése  érdekében az agroklimatikus zónák szerint különböző modelleket készítettek el az indiai kutatók. Punjab tartományban például a kukorica és búza köztes termesztését fejlesztették ki, a déli tartományokban pedig teakfán, kazuárfán és akácon alapuló modellt terveztek. Az indiai kutatók a gyorsan növő fajok agroerdészeti alkalmazhatóságát vizsgálták, illetve azt is, hogy miként integrálható a gyógynövénytermesztés az agroerdészeti rendszerekbe. Az ország déli területein a kertészet jövedelmező irány, így ennek agrárerdészeti rendszerbe illeszthetőségét is kutatják.

Becslések szerint India faanyag-igényének 65%-át a gazdaságokban jelen lévő ültetvények szolgáltatják. Ez igen ígéretes terület, így fejlesztésén tovább dolgoznak a szakemberek, például az eukaliptusz hibridek kutatásával és a teakfa agroerdészeti integrálásának vizsgálatával. A szántóföldi növények és a több célra hasznosítható fák kombinációja is elemzés tárgyát képezi, így például az akác és a rizs, illetve a bambusz és a köles együttes termesztése.

Az indiai kutatóintézet a jó gyakorlatok elterjesztése végett 5 faluban hozott létre ilyen bemutató agroerdészeti rendszereket, ezzel is ösztönözve a gazdákat a szemlélet alkalmazására.


Comments are closed.